menu MENU
Hun-Seok Kim
Hun-Seok KimAssociate ProfessorElectrical Engineering and Computer Science
(734) 764-7630 2406 EECS1301 Beal AvenueAnn Arbor, MI 48109-2122

Ph.D. Students

Pierre Abillama

Andrea Bejarano, Co-advised with Prof. David Blaauw

Chenghong Bian

Yu Chen

M.S. from University of Michigan, Ann Arbor
unchenyu@umich.edu
Research interests: Multimedia signal processing, machine learning, computer vision and ultra-low power system design

Alhad Daftardar, Co-advised with Prof. David Blaauw

Chin-Wei Hsu

Chin Wei

M.S. from National Taiwan University, Taipei, Taiwan
chinweih@umich.edu
Research interests: Physical layer wireless communications

Demma Komma, Co-advised with Prof. Mingyan Liu

Changwoo Lee

Bowen Liu

Sara Shoouri

Mingyu Yang

Yufan Yue

M.S. Students

Ming Hung Chen

Shiyu Liu

B.S. Students 

Jack Barlow

Xiangdong Wei

Zijian Zhang

Yiqing Zhao

Alumni

Minchang Cho, Ph.D., 2021

Yu-Hsiu Sun, M.S., 2021

Li-Xuan Chuo, Ph.D., 2020

Ziyun Li, Ph.D., 2020

Yao-Shan Hsiao, M.S., 2020

Chi-Sheng Yang, M.S., 2020

Peiwen Xing, M.S., 2020

Xueyang Liu, B.S., 2020

Pengqi Lu, B.S., 2020

Siddharth Venkatesan, M.S., 2019

Lu Liu, M.S., 2019

Luyao Gong, M.S., 2019 

Zhan Shi, M.S., 2018

Karan Suri, M.S., 2018

Yaqian Zhao, M.S., 2018

Cheng Fu, M.S., 2018

Hao Zheng, M.S., 2018

Yue Dai, B.S., 2018

Yajing Chen, Ph.d., 2017 

Karishma Jain, M.S., 2017

Zhihong Luo, B.S., 2017